Lasttest APM

Lasttest

ip-labels lösning för lasttest är nyckelfärdig och svarar på frågor som:

  • Uppfyller applikationen specifikationerna?
  • Vad visar regressionstestningen jämfört med den tidigare versionen?
  • Är arkitekturen så stor som den bör vara för att hantera den förväntade belastningen?
  • Hur påverkar virtualisering applikationens tjänstkvalitet?

Lasttest

Få reda på exakt var infrastrukturens gränser går

ip-label testar användarens upplevelse av plattformen, pekar ut dess svagheter och ger rekommendationer om hur du kan optimera den, helt opartiskt. Syftet är att testa webbapplikationernas förmåga att hantera lasttest genom att stressa dem tills de kraschar. Med de här testerna blir du medveten om hur skalbarheten för applikationen ser ut.

Med hjälp av den här informationen kan du förutse problem med tillgängligheten eller flaskhalsar för åtkomsten som kan inträffa ofta under lasttest.

Titta närmare på vad vi erbjuder

Lasttest performance

Användarperspektiv

Lasttest kan utföras från intranätet eller Internet. ip-label tillhandahåller en dedikerad infrastruktur för belastningstestning med en bandbreddshastighet på över 1 GBit/s.

Till skillnad från andra lösningar för belastningstestning på marknaden är ip-labels testning heltäckande, genom att applikationen stressas via Internet, från användarsidan.

Kundcase

Lasttest Reports

Företags-, målgrupps- och analysspecifika presentationer

Genom lasttest får du reda på om företaget har nått sina mål och med vilka konfigurationer. Målen kan till exempel mätas som antalet order eller antalet unika besökare per timme.

Med lasttest kan du också visualisera stresståligheten vid alla användningsmönster (scenarier). På så vis blir det framförallt möjligt att identifiera eventuella flaskhalsar.

Vill du utföra ett lasttest?

Kontakta oss