Stresstest / belastningstest

Webbanvändare vill ha utmärkta webbprestanda, vilket innebär snabbare svars- och laddningstider. De vill även kunna ansluta till en webbplats när som helst, varifrån som helst, med vilken typ av enhet som helst och inom rimlig tid. Om en webbplats inte fungerar lika smidigt som förväntat kommer besökaren helt enkelt att prova en konkurrerande sida i stället och kommer kanske aldrig tillbaka. Detta kan få konsekvenser inte bara för företagets image och göra kunderna frustrerade, det kan även ha en direkt effekt på försäljningsintäkterna. Det är här stresstester eller belastningstestning kan vara till hjälp.

 

Stresstesta dina verksamhetskritiska applikationer till max

Ett företag måste alltså veta var webbplatsens gränser går. Det här gäller speciellt e-handelswebbplatser eller webbplatser som genererar intäkter, t.ex. från biljettförsäljning och liknande. Kan du tänka dig vilka ekonomiska konsekvenser det får för en e-handlare om webbplatsen inte klarar av den ökade belastningen under julhandeln och webbplatsen kraschar? Eller hur frustrerande det vore om ett företag lanserar en ny intern webbapplikation för personalen (t.ex. för CRM eller lagerhållning) och applikationen sedan inte klarar av att alla använder den? De här exemplen visar hur viktigt det är med belastningstestning.

 

Stresstesta applikationerna för att få fart på verksamheten

ip-label har ett team med experter som tillhandahåller en nyckelfärdig lösning för belastningstestning eller stresstestning. Våra experter förser dig med en komplett lösning för stresstestning som hjälper dig att hantera följande situationer:

  • Jag förväntar mig att antalet personer som använder min webbapplikation ska öka med 300 % en viss dag (t.ex. säsongsrea)
  • Mina användare klagar på hur lång tid det tar att surfa på webbplatsen under perioder med hög belastning (t.ex. DMS)
  • Jag ska byta till en ny lösning/applikationsversion och vill vara säker på att prestanda inte försämras för en användargrupp motsvarande den jag har idag (t.ex. WebSphere 4 > 5)

Våra team hjälper dig att förstå hur en applikation svarar på en belastningsmodell som bygger på att realistiska kundtransaktioner körs samtidigt. Därmed kan de också hjälpa dig att definiera vad som behövs och även ge dig en detaljerad rapport och presentation av resultatet tillsammans med våra rekommendationer.

Vill du stresstesta dina applikationer? KONTAKTA OSS