Claranet (Tyskland) och ip-label tillkännager nytt partnerskap

March 18 2015

Ip-label, en ledande europeisk leverantör av lösningar för övervakning av applikationsprestanda (APM, Application Performance Management), har inlett ett samarbete med Claranet (Tyskland), en leverantör av funktionstjänster.

 

Partnerskapet ger Claranet möjlighet att utöka sin portfölj för systemförvaltning och erbjuda övervakningslösningar som kan mäta och förbättra kvaliteten på upplevelserna (QoE) för IT-infrastruktur och kritiska applikationer, som t.ex. affärs- och webbapplikationer. APM kommer att ingå i Claranets utbud av systemförvaltningstjänster.

“ip-label erbjuder lösningar som övervakar användarnas upplevelse av kvaliteten för alla digitala tjänster. Tack vare ett nätverk med utvalda och certifierade partners kan vi uppfylla ett globalt behov av APM-tjänster och ändå behålla ett tydligt lokalt fokus i nära samverkan med våra kunder. Claranet är en etablerad leverantör av lösningar för systemförvaltning, som sökte efter innovativa mervärdestjänster för att öka sin tillväxt. Ip-label har, tack vare ett heltäckande produktutbud, unika möjligheter att lösa många av de prestandaproblem som Claranets kunder brottas med – och kan både utföra webb- eller mobila mätningar och belastningstestning. Vi är mycket glada över det nya partnerskapet och ser med spänning fram emot de första framgångarna hos våra kunder”, berättar Michel Fleury, ip-labels försäljningschef för Tyskland, Österrike och Schweiz.

 

“Vårt partnerskap med ip-label och integrationen av APM i vår portfölj är en stor fördel för våra kunder med tanke på de allt komplexare it-miljöerna”, understryker Olaf Fischer, vd för Claranet i Tyskland. “Övervakningen, belastningstesterna och de resulterande systemförbättringarna bidrar i hög grad till konkurrenskraften, bl.a. för e-handelsföretag. Företagen får proaktiv information om avtalade kvalitetsparametrar kommer att överskridas. Det innebär väsentligt lägre risker, i synnerhet vid installation av nya versioner. APM ger en mycket påtaglig förbättring av tillgängligheten och ökar dessutom avkastningen från investeringarna om användarnas beteendemönster förändras samt vid applicering av patchar.”