Socialt ansvar

Idag är ip-label ledande i Europa vad gäller mätning av upplevelsekvaliteten för digitala tjänster ur ett användarperspektiv. Så har det förstås inte alltid varit och företaget har inte glömt hur allt en gång började i liten skala i ett garage någonstans i Paris utkanter i slutet av 90-talet.

 

Att stötta samhället och ge något tillbaka

Idag finns ip-label antingen på plats med eget kontor eller så representeras företaget av någon ur vårt nätverk med certifierade partners runt om i hela världen. Det här gör oss allt mer medvetna om samhället omkring oss och vikten av att hjälpa andra. Därför arbetar ip-label aktivt med att utveckla sitt sociala ansvar och sin sociala medvetenhet.

”Att dela med sig är en av företagets grundläggande värderingar, oavsett om det handlar om information mellan medarbetare, företagets tillgångar eller insyn. Detta gäller även i samhället i stort och arbetet med att stärka vårt sociala ansvarstagande”, förklarar Éric Varszegi, CEO på ip-label.

 

Medarbetarnas engagemang

Företaget har ett pågående initiativ där medarbetarna aktivt uppmuntras att engagera sig i samhällsprojekt eller ideella organisationer. Under årets gång kan medarbetarna dessutom rekommendera ett initiativ eller en organisation som arbetar för att förbättra situationen lokalt eller internationellt, t.ex. vad gäller ungdomars utveckling, utbildning, sjukvård osv. Varje år går vår styrelse igenom alla förslag och väljer ut ett eller flera initiativ som blir officiellt sponsrade av ip-label.

 

Aktuellt initiativ

2013 och 2014: Fondation Lecordier – en organisation som arbetar för att hjälpa hemlösa kvinnor i Paris

”Tack vare er donation kan vi erbjuda många utsatta kvinnor skydd. Er donation gör att vi kan ordna sovplats för kvinnor i över 400 nätter: det kan verkligen göra en skillnad i deras liv och ge dem såväl skydd som trygghet, och även värdighet förstås.” Agnes Lecordier, grundare , www.fondationlecordier.org.

 

Tidigare initiativ

  • 2012 och 2011: Barnhemmet Amour & Manon, Republiken Benin
    Organisation som ordnar boende, mat, trygghet med mera för föräldralösa barn i Republiken Benin
  • 2012 och 2011: Aidra/rugbyinitiativet i Gabon: http://www.aidra.org
    En organisation som arbetar för att främja, träna och uppmuntra barn att spela rugby i Gabon
  • 2010: Franska Röda korset – Haiti http://www.croix-rouge.fr/
    Efter jordbävningen 2010 på Haiti gjordes en donation till franska Röda korset för att de som drabbades av naturkatastrofen skulle få hjälp snabbt