Vision och mål

Användarna förväntar sig att en applikation eller tjänst ska fungera perfekt, även när den används mobilt. Applikationsprestanda, systemprestanda, nätverkskvalitet och kvaliteten på telekomtjänster drar alla sitt strå till stacken … alla påverkar på sitt sätt och måste hållas under kontroll för att resultatet ska kunna garanteras.

 

Vår vision: användarupplevelsen i fokus

På jobbet, hemma, på våra smartphones, för alla typer av applikationer och under alla förutsättningar … Endast den upplevelsekvalitet som användarna får kan garantera att de är nöjda och förblir lojala mot företaget eller varumärket. ip-label har hjälpt företag med deras digitala omvandling i över femton år i sin roll som expert på mätning av upplevelsekvaliteten för användare.

 

 Våra mål:

  • Att underlätta för företag att lyckas
    För många företag påverkar felfri kontroll över den användarupplevda kvaliteten hur de genererar värde och därmed även relevansen för deras ekonomiska modeller. Med utgångspunkt i kundernas specifika verksamhetsmål och affärsprocesser implementerar ip-label unika mätnings- och analyssystem som säkerställer att viktiga applikationer fungerar korrekt.
  • Att mäta upplevelsekvalitet ur användarens perspektiv
    I över femton år har kärnan i ip-labels verksamhet varit att mäta den kvalitet som användarna upplever och detta är nu ett måste för alla företag, oavsett typ av applikation eller förutsättningar.
  • Att föreställa sig morgondagens modeller, redan idag: ett användarfokuserat big data-perspektiv
    Som en föregångare med sin kraftigt användarfokuserade syn på och analys av big data är ip-label av naturen en privilegierad observatör och aktör när IP-användningen förändras. Som sådan hjälper vi företag att utforma och stabilisera sina ekonomiska modeller på lång sikt, samtidigt som de drar maximal nytta av de data som nya beteenden genererar. På så vis bidrar ip-label med hela sin kompetens under framtagningen av kundernas big data-strategier.

 

Genom att kombinera syntetisk övervakning och övervakning av faktisk användning med felsökning hjälper ip-labels APM-lösning, som är den mest kompletta lösningen på marknaden, företag att leva upp till sina löften – en förutsättning för att de ska fortsätta vara framgångsrika.