Juridisk information

ip-label är ett aktiebolag med ett kapital på 549 728 euro som är registrerat hos RCS (Registre du Commerce et des Sociétés) i Nanterre med nummer B 327 139 309. Registrerad adress:

 

Huvudkontor:

ip-label S.A.
90 boulevard National
92250 La Garenne-Colombes
Frankrike
Tel: +33 1 77 49 53 00
Fax: +33 1 49 64 03 80
E-post: info@ip-label.com
Ansvarig utgivare: Éric Varszegi

 

Dataskydd

I enlighet med lag nr 78-17 av den 6 januari 1978 sker hanteringen av personuppgifter av ip-label i enlighet med en officiell deklaration (nr 736705) som inlämnats till CNIL i Frankrike:

Commission Nationale Informatique et Libertés
21 Rue Guillaume, 75340 Paris Cedex 07
http://www.cnil.fr
Tel: +33 1 53 73 22 22
Fax: +33 1 53 73 22 00

I enlighet med paragraf 27 i lagen om ”frihet och informationsteknik” av den 6 januari 1978 bekräftar vi att kommunikationen av dina personuppgifter är obligatorisk och förutsätter att du registrerat dig för en tjänst och att du, i enlighet med paragraf 34 i lagen, har rätt att ta del av och korrigera de uppgifter som är relaterade till dig och som innehas av ip-label genom att kontakta oss skriftligen på juridique@ip-label.com.

 

Benchmark-policy

Även om ip-label garanterar att alla data som samlas in inom ramarna för ett visst serviceavtal behandlas som om de vore konfidentiella kan dock samma webbplats vara föremål för ytterligare övervakning i enlighet med ett annat avtal. De mätningar som görs för våra benchmarks kan övervakas, oberoende av eventuella andra avtal som slutits. Detta gäller endast avtal som slutits med ip-label. Information om våra benchmarks kan distribueras fritt under villkor att orden ”Källa: ip-label” samt hur länge och under vilken tid mätningen utfördes anges. De webbplatser som omfattas i våra benchmarks väljs ut utifrån deras relevans och deras Internet-strategi.
Våra benchmarks är avsedda att återspegla nivån på tjänstkvaliteten hos tredjepartswebbplatser såsom den uppfattas från ip-labels nätverk. Av den anledningen namnger vi varumärken endast i syfte att tillhandahålla allmän information och vi gör vårt yttersta för att detta inte ska vara till skada för de som namnges. Alla webbplatser som inte vill förknippas med våra benchmarks kan stoppa övervakningen genom att kontakta ip-label.

 

Upphovsrätt

Innehållet på denna webbplats skyddas av upphovsrätt och får inte kopieras, reproduceras, återpubliceras, laddas ned eller ändras på något sätt utan uttryckligt godkännande från ip-label.

  • Webbplatsens design och tekniska koncept: Indexel
  • Foto: © Thinkstock 2014 / 2015