Business intelligence och rapportering

IT-chefen måste kunna presentera en instrumentpanel för styrelsen och ledningsgruppen där användarens upplevelse går hand i hand med det tekniska läget.

 

Skräddarsydda rapporter

ip-label har utvecklat en tjänst för att utforma och implementera instrumentpaneler som är specifikt anpassade för ditt företag. Med sådana instrumentpaneler kan du knyta samman användarens upplevelse med det tekniska perspektivet och följa upp om företaget lyckas hålla den kvalitetsnivå som utlovats. De kan baseras både på värden direkt från ip-labels mätverktyg och på företagets interna mätningar (nöjdhetsgrad, antal rapporterade incidenter, intäkter osv.).
Business intelligence och rapporteringTjänsten tillhandahålls som ett projekt med en projektledare som ip-label utser.

Så här går utformningen till:

  • Lämpliga specifikationer tas fram.
  • Instrumentpanelen utformas.
  • En prototyp av instrumentpanelen presenteras.
  • Kunden validerar förslaget.
  • Instrumentpanelen lanseras.

 

Newtest Operation Portal (”konsolvyn”)

Övervakningsinformation i kontrollrummen måste vara tillgänglig på ett användarvändligt sätt och ha hög läsbarhet. Det ska inte behövas någon eller nästan ingen interaktion alls med gränssnittet, informationen ska presenteras i sammandrag och det ska finnas indikatorer som är enkla och utformade för att snabbt dra till sig uppmärksamhet osv. Newtest Operation Portal löser de här frågorna genom att övervakningsdata i hanteringskonsolen Newtest Management Console öppnas via helt dokumenterade SOAP-webbtjänster.

På så vis underlättas

  • integration av Newtest-övervakningsdata med tredjepartsprodukter som visar information i realtid (hypervisor-konsoler)
  • rapportering av Newtest-övervakningsdata på en helt anpassad webb-/intranätsida
  • kontroll av Newtest-robotar och transaktioner via ett fjärrgränssnitt.