Kundnöjdhetsundersökning 2015 – viktiga resultat

February 08 2016

Eftersom kundnöjdhet har högsta fokus för oss har ip-label genomfört en undersökning bland sina kunder runt om i världen.

 

Ta en titt på de viktigaste resultaten av vår undersökning.

Kundnöjdhetsundersökning

I den här undersökningen (som omfattar 222 kunder) ingick kunder i Frankrike, Belgien, Spanien, Finland, Sverige och Kina. Från undersökningen kan följande punkter lyftas fram:

  • 95 % var nöjda med ip-labels tjänster överlag
  • 95 % av de tillfrågade kunderna är nöjda med affärsrelationen
  • 92 % av kunderna är nöjda eller mycket nöjda med tillgången till support
  • 93 % av kunderna är nöjda med kundteamens insatser när det uppstår problem

Som ett led i vårt kontinuerliga förbättringsarbete har vi analyserat era synpunkter och utifrån dem tagit fram handlingsplaner:

  • Våra utbildningar: endast 1/3 av våra kunder har fått utbildning av ip-label under de senaste 24 månaderna. Vår ACADEMY kommer att ta fram en ny katalog med certifierade kurser under 2016.
  • Våra konsulttjänster: det kommer att finnas en ny katalog med konsulttjänster som täcker alla behov vad gäller mätning av användarupplevelser och som hjälper dig att genomföra dina projekt

Viktiga resultat