Application troubleshooting

Application Troubleshooting

Felsök applikationer, samt hitta sätt att optimera dina viktiga applikationer snabbt och enkelt

Oavsett om målet är att hitta orsaken till en incident under drift eller etablera en metod för kontinuerlig testning och förbättring i kvalificeringsfasen avslöjar ip-labels felsökningslösning viktiga vägar att gå, ända ned på kodnivå och minsta SQL-request, och kopplar samman dessa data med applikationernas belastningsprofil.

 

Troubleshooting

Låga omkostnader

ip-labels felsökningslösning kräver inga förändringar i applikationskoden och kan driftsättas för kvalificering eller produktion på några få timmar.

Tillsammans med lösningens mycket låga omkostnader (under 2 %) får du äntligen tillräckligt med relevant information för att välja rätt optimeringsstrategi, oavsett om det handlar om att tillföra resurser (CPU, minne osv.), redigera konfigurationer (finjustera JBoss, WebSphere, Tomcat, IIS, skräpinsamlare osv.) eller optimera källkoden och SQL-requests.

Titta närmare på vad vi erbjuder

APM troubleshooting

En lösning som är skräddarsydd efter dina behov

ip-labels konsulter vet att alla IT-avdelningar är olika. Därför är vår felsökningslösning pragmatisk, och anpassad för produktionsteknikernas och utvecklingsteamens specifika behov.

Lösningen omfattar intuitiva instrumentpaneler och ger alla team som är inblandade möjlighet att dela med sig av sin kompetens och arbetstid på ett effektivt sätt  när incidenterna ska åtgärdas.

Ladda ned faktabladet

troubleshooting

Full Teknisk täckning

Datapm-agenterna har stöd för de främsta applikationsservrarna som används i produktion: .Net, Java, PHP. Med hjälp av agenterna kan du djupdyka i koden och hitta sådant som kan förbättras.
Dessutom är även ESB-anslutningsprogram (Tibco, Tuxedo osv.) eller dedikerade databasinsamlingsprogram (OCI osv.) tillgängliga.

 

Heltäckande överblick

För att spåra hur en begäran förflyttar sig genom arkitekturen sammanställer Datapm händelser från olika servrar (front-end, applikationsservrar med mera) och kopplar samman dem. På så vis får du ett sammanhang för hur varje enskild komponent påverkar prestanda.

Läs mer

Kontakta oss