Lasttest APM

Lasttest

ip-labels lösning för lasttest är nyckelfärdig och svarar på frågor som:

 • Uppfyller applikationen specifikationerna?
 • Vad visar regressionstestningen jämfört med den tidigare versionen?
 • Är arkitekturen så stor som den bör vara för att hantera den förväntade belastningen?
 • en?
 • Hur påverkar virtualisering applikationens tjänstkvalitet?

Lasttest

Få reda på exakt var infrastrukturens gränser går

ip-label testar slutanvändarens upplevelse av dina webb/mobila applikationer, Cloud-baserade applikationer samt affärsapplikationer, pekar ut dess svagheter och ger rekommendationer om hur du kan optimera den, helt opartiskt. Syftet är att testa applikationernas förmåga att hantera lasttest genom att stressa dem maximalt. Med de här testerna blir du medveten om hur skalbarheten för applikationen ser ut.

Med hjälp av den här informationen kan du förutse problem med tillgängligheten eller flaskhalsar för åtkomsten som kan inträffa ofta under lasttest.

Titta närmare på vad vi erbjuder

Lasttest performance

Lasttest & Användarupplevelsen

Lasttest kan utföras från intranätet eller Internet. ip-label tillhandahåller en dedikerad infrastruktur för belastningstestning med en bandbreddshastighet på över 1 GBit/s.

Till skillnad från andra lösningar för belastningstestning på marknaden är ip-labels testning heltäckande, genom att applikationen stressas via Internet, från användarsidan.

Kundcase

lasttester

Testa kapaciteten for alla typer av applikationer, webb, mobilt, cloud-baserade och affärsapplikationer

Lasttester kan genomföras på alla typer av applikationer, protokoll och miljöer:

 • Webb applikationer: HTTP 1.0, 1.1, SSL, Ajax, Flash, Flex, Silverlight, HLS, Java over HTTP, WebDAV, Oracle ADF, web services (XML/SOAP)
 • ERP/CRM affärsapplikationer: SAP, Clarify 8-10, Oracle,   PeopleSoft, Remedy, Siebel
 • Middleware: CORBA, J2EE/EJB, Tuxedo, .Net Remoting, Oracle Forms, Jacada
 • Protokoll: FTP, mail (SMTP/POP IMAP4), LDAP, RADIUS, TCP/IP
 • Virtual desktop: Citrix, Citrix XenDesktop viewer, VMware Horizon viewer
 • Thick clients based on Java AWT/Swing/SWT, SAP GUI, Rumba, Win32, WinForms, WPF
 • Legacy/Mainframe: IBM mainframe (TN3270E), IBM middleware (TN5250), VT100/200+
 • Databaser (ODBC, ADO, OCI, IBM CLI)
 • Mobila applikationer, mobile sajter, WebView

Lasttest Reports

Företags-, målgrupps- och analysspecifika presentationer

Genom lasttest får du reda på om företaget har nått sina mål och med vilka konfigurationer. Målen kan till exempel mätas som antalet order eller antalet unika besökare per timme.

Med lasttest kan du också visualisera stresståligheten vid alla användningsmönster (scenarier). På så vis blir det framförallt möjligt att identifiera eventuella flaskhalsar.

Vill du utföra ett lasttest?

Kontakta oss