monitorering affarsapplikationer

Övervaka dina kritiska affärsapplikationer

Hur det går för företaget beror helt och hållet på hur dina affärsapplikationer fungerar.

En applikation som inte är tillgänglig och instabila anslutningar kan förstöra produktiviteten fullständigt och vara frustrerande för personal, partners och kunder. Genom att övervaka kritiska affärsapplikationer, affärssystem och ERP-system kan du minska risken för att de blir otillgängliga och se till att användarna fortsätter att vara nöjda.”

Monitoring affärsapplikationer

Övervaka affärsapplikationer och slutanvändarupplevelsen

ip-label tillhandahåller en rad verktyg och tjänster för övervakning av affärsapplikationer från användarens perspektiv.

Våra lösningar hjälper dig att förutse prestandaförsämringar och upptäcka och prioritera åtgärder för avbrott i tjänster som påverkar användarna innan dina medarbetare behöver ringa IT-supporten. Med våra lösningar får du även översikter i form av ”konsollvyer” som är specifikt anpassade efter övervakningsteamens önskemål.

Kundcase: Air France

Övervaka affärsapplikationer

Övervaka varenda en av dina affärsapplikationer

Övervaka alla affärsapplikationer, oavsett hur användarna kommer åt dem (via datorer, arbetsstationer eller mobila enheter som smartphones, surfplattor osv.):

 • interna applikationer i en företagsmiljö på en eller flera platser: affärssystem (SAP, Oracle, PeopleSoft), ERP-system, personal, inköp, hantering av affärsprocesser, konsolidering och business intelligence (SAS, Business Objects, Oracle Hyperion), e-post (Lotus Notes, Outlook)
 • partnerapplikationer som används inom företaget, oavsett om det handlar om SaaS eller sker via fjärråtkomst (Citrix, Terminal Server)

Titta närmare på vad vi erbjuder

Övervaka affärsapplikationer

Upprätta och håll koll på serviceavtalen

Integrera användarfokuserade indikatorer i företagets serviceavtal (SLA) för att

 • garantera tillgänglighets- och prestandanivåer för de applikationstjänster som verksamheten behöver
 • så snabbt som möjligt återställa applikationstjänster som har slutat fungera eller fungerar sämre
 • förhindra att incidenter inträffar igen och hitta orsaken till dem
 • assistera supporten och operatörerna med att hantera och åtgärda incidenter.

 

Titta närmare på vad vi erbjuder

ITIL APM

Förbättra ITIL-strategin med ip-label

Mätningar av svarstider, applikationernas tillgänglighet och, mer generellt, de prestanda som användaren upplever är viktiga ITIL-krav. Våra lösningar bidrar till att ITIL-processer för följande områden kan implementeras framgångsrikt:

 • Serviceavtal/tillgänglighet
 • Tillgänglighetshantering
 • Incidenthantering
 • Problemlösning
 • Kundtjänst

Vill du veta mer?

Kontakta oss