monitoring internet of things

Monitorering internet of things

Sakernas Internet ser ut att vara den tredje vågen i Internets utveckling.

Saker kan kommunicera med varandra, utbyta information och analysera de data som de tar emot. Omfattningen är enorm: alla slags fysiska objekt kan vara aktuella, från saker vi använder varje dag till maskiner och industriutrustning.

Men när vi nu går mot en ”totalt ansluten värld”, hur kan vi då se till att alla dessa saker fungerar som vi förväntar oss? Med andra ord, hur kan vi garantera att användarupplevelsen är positiv? 

Biltillverkare

Kvaliteten på användarupplevelsen är viktig för biltillverkare

Biltillverkare har redan miljontals uppkopplade bilar i cirkulation. Det handlar till exempel om funktioner som påminner om att det är dags för service eller vägbeskrivningar.

Förenklad service, och snart även fjärrdiagnostik eller till och med fjärrservice, är nästa mål. Hur går det att se till att tjänsterna fungerar som de ska?

Titta närmare på vad vi erbjuder

Monitoring IoT

Hur påverkas servicekvaliteten?

Det går att hitta nya användningsområden överallt: från fjärrstyrda vattnings- och utfodringssystem för boskap till intelligenta tv-apparater och den nya generationens kylskåp som uppdaterar inköpslistan åt dig eller system som reglerar temperaturen och styr larmfunktioner i hemmet automatiskt.

Hur går det att se till att tjänsterna fungerar som de ska?

 

Smartcities

Den nya digitala revolutionen

Mobila betalningar, mobila arbetsplatser, sociala nätverk, utbildningar, professionella enheter (företag, banker osv.) som kan hitta kunder utifrån geografisk plats och skicka skräddarsydd information (t.ex. reklam för närliggande butiker).

Nätverksansluten digital teknik är också mycket användbar inom sjukvården, till exempel vid inskrivning och uppföljning, diagnostisering av akutfall på distans och mycket mer.

Läs mer

Internet of Things

Med våra lösningar mäts kvaliteten på upplevelsen som DINA kunder får

Med ip-labels lösningar kan du mäta deras upplevelse med hjälp av sensorer som är fästa på t.ex. kläder, bilar och elmätare. Det går sedan att samla in all den här informationen och koppla den till affärsmål för att definiera indikatorer för övervakning enligt de serviceavtal som olika parter i kedjan har slutit med varandra.

Intresserad?

Kontakta oss