Monitorering mobilapplikationer

Övervaka dina mobilapplikationer

Slutanvändarupplevelsen är avgörande: en negativ upplevelse kan skada mobilapplikationen (avinstalleras, används inte, osv.), bilden av ditt varumärke och företaget i sig (omdömen och kommentarer från App Store-användare, förlorade intäkter och/eller lägre produktivitet, osv.). Hur kan du övervaka din mobilapplikation i en allt mer komplex IT- och användarmiljö (olika enheter, olika OS, olika nätverk osv.)?

Med vår lösning, APM för mobila tjänster, övervakas mobilapplikationens prestanda och slutanvändarupplevelsen mäts under hela appens livscykel.

Mobile APM

Mät användarupplevelsen genom att övervaka mobilapplikationerna

APM för mobila tjänster är en komplett lösning för övervakning av mobilapplikationer. Den består av två viktiga komponenter:

  • Syntetisk (aktiv) övervakning: här används riktiga enheter (iOS, Android) och fokus ligger på att övervaka upplevelsen av viktiga användarflöden dygnet runt, alla dagar.
  • Real-User Monitoring (övervakning av faktisk användning): en agent (iOS- eller Android-SDK) som är inbäddad i mobilapplikationen ger omfattande information om enheter och användning.

Utöver mobilappsövervakning går det även att installera en mätrobot från ip-label på mobila enheter för kostnadseffektiv testning av mobila nätverk. Resultaten visas sedan i Dataviz.

Ladda ned faktabladet

mobilapplikationer APM

Proaktiv övervakning av dina mobilappar, dygnet runt

Testa mobilapparnas tillgänglighet i en kontrollerad miljö. Syntetisk övervakning sker på Apple– (iPhone/iPad) eller Android-enheter genom navigering som emulerar användarnas beteende under en serie viktig steg: öppna applikationen, autentisera sig med tangentbordsinmatningar, söka, surfa, navigera genom att svepa (nedåt, höger, vänster), osv.

För varje steg genereras nyckeltal, plus en skärmbild och meddelanden när fel uppstår (varningar vid fel). Kombinerat med RUM för mobila tjänster är den här diagnostiken den mest omfattande på marknaden.

Kundcase

mobilapplikationer monitoring

En fullständig bild av prestanda för alla mobilanvändare

Övervakning av den faktiska användningen av dina mobilapplikationer. Genom att implementera ip-labels bibliotek för APM för mobila tjänster, även kallat SDK (Software Development Kit), får du en bild av hur applikationen fungerar. De mätvärden som samlas in från applikationen samlas in både från ”inbyggd visning” eller via ”webbvisning”.
Med ip-labels SDK kan du dessutom ta en titt på applikationens ”svarta låda”, vilket ger en överblick över externa anrop till tjänster från tredje part som är integrerade i appen (webbtjänster osv.).

Kundcase

 

Nätverksövervakning

Testa mobilanvändarnas täckning

Om du vill kontrollera täckningens kvalitet i olika mobila miljöer (hos dotterbolag, i bilar osv.) tillhandahåller ip-label två typer av applikationer för detta:

  • Crowdsourcing, som baseras på enkla nedladdningstest. Applikationen är utformad för att publiceras på Google Play och App Store för massdistribution.
  • En inbäddad mätrobot, som kan konfigureras för att testa företagets resultatmål och användningsmiljöer. Roboten är utformad för att installeras på datorer hos ip-labels samarbetspartners eller konsulter. Med det här alternativet kan mål och testtyper konfigureras på detaljnivå, och resultatet lagras på en SaaS-plattform som hanteras av ip-label.

Vill du veta mer?

Kontakta oss