multimedieapplikationer

Övervaka dina multimedieapplikationer

Ha kontroll över dina multimedieapplikationer: VoIP, röstapplikationer, IPTV, streaming och mycket mer

Redan från start har ip-label utvecklat lösningar för att övervaka rösttjänster, Video over IP (VoIP) och Video on Demand (VoD) genom att anpassa dem till nya tekniker och protokoll som stämmer överens med mediernas nya användningsområden.

Med vår multimedieövervakning kan du mäta kvaliteten på alla röst-, telefon-, video- och streamingapplikationer såsom den upplevs av användaren.

VoIP Monitoring

Håll koll på telefonitjänsternas prestanda (VoIP/ToIP)

Vårt basvärde för kvalitet för telekommunikation gör det möjligt att bedöma överföringskvalitet, röstkvalitet och samtalsanslutning på ett objektivt sätt, såsom användaren upplever det:

  • I studiefasen: jämför och välj operatörer eller tjänstleverantörer och backa upp besluten internt genom att peka på projektets lönsamhet (övervakning av serviceavtal med partners).
  • I pilotfasen: optimera systemens/tjänsternas prestanda innan de implementeras fullt ut.
  • I driftfasen: kontrollera kvaliteten kontinuerligt och ställ tillförlitliga, entydiga diagnoser på problem.

Titta närmare på vad vi erbjuder

Monitoring streaming

En opartisk, oberoende bild av den upplevda kvaliteten

Våra experter ger råd under alla faser av migreringsprojektet genom att kontinuerligt övervaka kvaliteten i realtid för att kunna optimera projektets avkastning och minska riskerna med projektet.

  • En kvalitetsreferens för flera nätverkstyper: IP/TDM/GSM
  • ett heltäckande utgångsvärde för kvalitet för inkommande och utgående samtal och anrop inom och mellan webbplatser
  • validering av tillgänglighet och kvalitet för IVR-servrar och kundcenter
  • möjlig integration med företagets andra informationskällor för att uppnå konvergens mellan data och telefoni

Titta närmare på vad vi erbjuder

IPTV, Video on Demand

Mät kvaliteten som den uppfattas av dina IPTV-användare

ip-label ger Internet-användare en bild av den tjänstkvalitet som Internet-leverantörerna tillhandahåller, och hjälper även IPTV-leverantörer att optimera sina infrastrukturer och sina STB-modeller (Set-Top-Box) för att tillhandahålla optimal tjänstekvalitet, baserat på ett antal indikatorer: tillgänglighet för och åtkomst till kanalen, antal gånger bilden fryser, tillfällig och permanent frysning av bilden och mycket mer.

ip-label använder sig av objektiva metoder för att bedöma videokvaliteten som rekommenderas av ITU (International Telecommunications Union). De här metoderna är utformade för att bedöma kvaliteten på hela infrastrukturen för digitala tjänster: kvalitet på videokällor och kodning/översättning av sändningar, kvalitet på nätverket och avkodning osv.

ip-label mäter kvaliteten såsom den upplevs av den som använder Video on Demand-tjänsten. Vi hjälper Internet-leverantörer, tv-kanaler samt användare och leverantörer av Video over IP att optimera kvaliteten och tillgängligheten för sina olika kanaler: streaming från webben (HLS, HDS osv.), VoD på en STB via IR-fjärrstyrning, enhetlig kommunikationsklient (Lync osv.).

Vill du prova våra lösningar?

Kontakta oss