Övervakning av faktisk användning

experience-utilisateur

End User Monitoring

Dina applikationer är själva kärnan i verksamheten. Om dina verksamhetskritiska applikationer slutar fungera, kan det också vara slutet för företaget. Hur kan du veta om applikationerna fungerar som de ska för dina användare, kunder och partners? Att övervaka användarupplevelsen (övervakning av faktisk användning) kan vara lösningen på det här problemet.

 

Övervakning av faktisk användning

När det handlar om övervakning (i drift) och validering (före driftsättning) mäts vanligtvis de tekniska parametrarna för varje komponent (CPU- och minneskapacitet för systemkomponenter, svarstid i nätverket osv.). Det här tillvägagångssättet är inte längre någon garanti för att en applikation fungerar smidigt ur användarens synvinkel.

ip-label ger dig möjlighet att se applikationen ur användarens perspektiv genom våra användarfokuserade lösningar för övervakning – övervakning av faktisk användning – som gör att du kan kontrollera att kritiska åtkomstvägar är tillgängliga och stabila i alla steg och se hur kunden upplever applikationens prestanda.t. 

Kundcase

 

Våra användarfokuserade övervakningslösningar

End-User Monitoring

End User Monitoring

Sedan 2001 har ip-label hjälpt företag med deras problem med applikationsprestanda tack vare en rad lösningar för övervakning av faktisk användning. Vi delar med oss av vår expertis så att du kan

  • förlita dig på en pålitlig tredje part , en opartisk, oberoende expert som mäter tillgängligheten för dina verksamhetskritiska applikationer
  • ta fram serviceavtal för interna och externa leverantörer
  • utöka målgruppen för onlinetjänster och konverteringsgraden för e-handelswebbplatser
  • förbättra användarupplevelsen, grunden för en god kundrelation
  • få en enhetlig strategi för alla avdelningar som gynnar hela företaget.

 

Vår lösning för övervakning av faktisk användning sticker ut i konkurrensen på APM-marknaden på grund av att den är heltäckande när det gäller applikationsmiljöer: webb, ekonomisystem, röstfunktioner, videoapplikationer på Internet eller intranätet och mobilnät (2G, 3G, 4G osv.). Upptäck vårt kompletta utbud för övervakning av applikationsprestanda:

  • Newtest : övervaka kvaliteten på användarens upplevelse av kritiska applikationer.
  • Datametrie Flow : mät kvaliteten på upplevelsen för 100 % av dina användare.
  • Datalimit : testa applikationernas belastningstålighet.
  • Dataviz : kombinera indikatorerna för upplevelsekvaliteten