big data

Prestanda i mobila nätverk

Enheter och anslutna objekt är fantastiska informationssensorer. Att de mobila nätverken fungerar problemfritt är avgörande för mängder av företag, inte bara mobiloperatörer utan även företag som använder verksamhetskritiska applikationer i en mobil miljö.

Visste du att varenda mobil enhet, varenda kommunikationsmodul, kan innehålla eller generera värdefulla data? Visste du även att de skulle kunna vara en inkomstkälla för företaget?

Med hjälp av våra lösningar för massiv datainsamling och realtidsanalys bearbetar ip-label de data som systemen genererar, kopplar samman dem och lyfter fram deras värde för företag som verkligen behöver dem.

Big data reporting

En enda lagringsplats för data!

De verkliga möjligheterna med information uppstår när de kombineras med annan information. Mätningar från exempelvis crowd sourcing-applikationer (där data hämtas ”fritt”) måste analyseras i förhållande till data från kontrollerade miljöer (sensorer t.ex.) för att det ska gå att bekräfta deras giltighet.

Dessutom får informationen större betydelse när den kopplas till företagsdata eller information om applikationens användning.

Titta närmare på vad vi erbjuder

Assistans

ip-label – din guide genom datavärlden

ip-label hjälper dig att definiera vilka data som är relevanta för dig, samla in informationen (anonymisering, realtidsströmning osv.) och ta fram en affärsmodell tillsammans med dig. Företagets data blir en ny inkomstkälla!

Big data reporting analytics

ip-labels experter

Utvecklingsteamen på ip-label utvecklar mätteknik för alla miljöer (fasta och mobila sensorer, Windows, Linux, Android, iOS): aktiv testning (svarstid, hastighet, kapacitet, video, ljud osv.) och passiv testning (mobiloperatör, typ av nätverksteknik, cell, MNC, MCC, signalstyrka, position osv.) i en rad olika sammanhang.

Genom molnfunktioner har ip-label utvecklat och distribuerat kraftfulla plattformar för data insamling i realtid, som nu backas upp av big data-strukturer. De här systemen ger åtkomst till data i realtid. Avancerade analysalgoritmer har också utvecklats så att fel eller avvikelser kan upptäckas och ett meddelande genereras när onormala situationer uppstår, för att göra prognoser och för att fastställa topologier automatiskt.

Vill du veta mer?

Kontakta oss