Real User Monitoring

real-user-monitoring

Real-User Monitoring

Dagens företagsledare vill ha indikatorer på servicekvalitet som särskiljer på kvaliteten vid fast respektive mobil användning. Samtidigt måste indikatorerna hållas inom en identisk, kontrollerad miljö. Om tjänsterna och övervakningen ska fungera är insatserna desamma för Internet-applikationer som för intranätsapplikationer. Det är därför som prestandamätningar som baseras på verklig trafik med verktyg för Real-User Monitoring (övervakning av faktisk användning som sker passivt) är en ovärderlig del av att hantera kvaliteten.

 

 

Prestandainformation från alla användare

ip-label tillhandahåller lösningar för Real-User Monitoring (övervakning av faktisk användning som sker passivt) som ger en exakt bild av prestanda vid all slags användning. I kombination med aktiva mätningstjänster informerar våra lösningar serviceansvariga och operatörer om vilka prestandanivåer som 100 % av användarna upplever.

Titta närmare på ett kundcase

 

Real-User Monitoring med ip-label

Med våra lösningar för övervakning av faktisk användning analyseras prestanda för webbapplikationer eller webbplatser utifrån den faktiska trafiken (upplevelsekvalitet). Mätningarna görs från användarsidan via en komponent inuti applikationen. Den samlar in svarstiden för varje viktigt steg och jämför den baserat på användarens geografiska position eller olika maskin- och programvarukonfigurationer. Dessutom kopplar den samman resultatet med antalet besökare för att kunna identifiera om det sker någon försämring under perioder med hög belastning.

 

ip-labels lösning för övervakning av faktisk användning är:

  • RUM

    Fullständig prestandaöversikt (100 % av användarna)

    Enkel: universell, lättinstallerad instrumentation för webbapplikationer (JavaScript-spårning eller inbäddat bibliotek), förståelig för alla webbplatsansvariga

  • Heltäckande: prestanda för alla användningsmönster (enhet, webbläsare, geografisk position, typ av nätverk osv.) för en enskild sida eller en hel webbplats
  • Flexibel: en anpassningsbar modell som kan justeras efter mätvolymen och analysens omfång
  • Snabb avkastning: omedelbar bild av resultatet av prestanda och användning under lansering eller som resultat av en optimering av en webbplats som håller på att utvecklas, utan annan testinstrumentation

 

Titta närmare på vår lösning

 

Löpande support

Den här lösningen omfattar utbildning på plats eller inom företag så att du och dina team kommer igång med lösningen och kan ta fram övervaknings- och analysrapporter. Vårt konsultteam kan dessutom hjälpa dig att ta fram mer sofistikerade instrumentpaneler och använda avancerade funktioner, beroende på företagets affärsmål.