Syntetisk (aktiv) övervakning

Syntetisk (aktiv) övervakning

Syntetisk övervakning

Företagets resultat är tätt förknippat med dina verksamhetskritiska applikationers prestanda och tillgänglighet. Därför är det viktigt att mäta de viktiga tjänsternas prestanda, för att upptäcka incidenter eller prestandaförsämringar proaktivt, innan användarna drabbas. Det är här syntetisk övervakning kommer in i bilden.

 

 

Syntetisk övervakning för att följa upp upplevelsekvaliteten

Sedan 2001 har ip-label utvecklat lösningar för syntetisk övervakning (aktiv övervakning) som hjälper kunder att optimera deras digitala tjänsters prestanda. Med våra användarfokuserade lösningar för syntetisk övervakning mäts tillgänglighet och prestanda för verksamhetskritiska applikationer ur användarnas perspektiv. Genom proaktiva mätningar som utförs under definierade förutsättningar kan du följa upp serviceavtal och diagnostisera avbrott och prestandaförsämringar.

Titta närmare på ett kundcase

 

En proaktiv virtuell användare

Synthétique MonitoringVår lösning för syntetisk (aktiv) övervakning simulerar alla åtgärder som är representativa för hur en vanlig kund använder dina digitala tjänster.

Syntetisk övervakning: oavsett om de är dedikerade eller delade kan våra robotar säga dig mycket

  • Utspridda på över hundra närvaropunkter (Points of Presence, PoP) runt om i världen är de delade robotarna anslutna till kärnan i de stora operatörernas nätverk.
  • Installerade på begäran i en intranätsmiljö uppfyller de dedikerade robotarna behovet av en specifik mätmiljö (webbläsarversion, VPN, tjock klient som ska installeras lokalt osv.) samt era önskemål att använda vår lösning internt.

 

Likt slutanvändare med stora mervärdesfunktioner genererar robotarna i det här aktiva nätverket indikatorer för applikationsprestanda som avspeglar prestanda såsom de faktiskt skulle uppfattas. De varnar dig dygnet runt om det inträffar fel, incidenter eller avbrott som upptäcks av integritets- och datakontroller:

  • från en eller flera punkter i privata eller offentliga IP-nätverk
  • från standardförutsättningen (t.ex. en fast terminal i kärnan av nätverket eller en mobil enhet som är ansluten till ett mobilt nätverk) i kalibrerade miljöer.

 

Oavsett om robotarna är delade eller dedikerade spårar de användarens upplevelse under standardmässiga användningsförhållanden (kunder, mobila medarbetare osv.) i en stabil och kontrollerad, kalibrerad miljö.

 

Titta närmare på vad vi erbjuder