Datacenter med hög tillgänglighet i Luxemburg i täten

Nyhet! Aldrig tidigare har en jämförande studie av datacenter med extremt hög tillgänglighet utförts. Studien gör inga anspråk på att vara heltäckande men har jämfört fyra välrenommerade operatörer i Luxemburg med fem av deras brittiska och amerikanska motsvarigheter. Resultatet är tydligt: Luxemburg ligger i topp med prestanda- och tillgänglighetsnivåer som är högre än hos konkurrerande datacenter.

Syftet med jämförelsen var att se om de enorma summor som investerats i Luxemburg för att bygga nya nätverk och lösningar för hostingtjänster med extremt hög tillgänglighet gett det resultat man hoppades på och hur resultatet stod sig jämfört med andra hostinglösningar med hög tillgänglighet i såväl andra europeiska länder som globalt.

För att göra detta skapade vi en teknisk jämförelse av prestanda hos leverantörer av hostingtjänster med extremt hög tillgänglighet – en kontinuerlig jämförelse vars mätvärden återspeglar hur tjänsterna uppfattas av en extern användare. I nummer 108 av Soluxions Business Technologies, en ledande IT-tidskrift i Luxemburg och Belgien, publicerades en rapport på ungefär tio sidor om de första resultaten av den här nya barometern, baserat på tester av cirka 6 miljoner enheter som utförts mellan 4 december 2012 och 14 januari 2013.


Denna benchmark kommer snart att utökas så att den omfattar ytterligare internationellt erkända aktörer. I kommande nummer kommer resultat att publiceras som visar om de Luxemburg-baserade datacentren kan fortsätta leverera ett enastående resultat jämfört med sina internationella motsvarigheter, och om resultatet verkar förbättras eller eventuellt försämras

Läs rapporten (på franska) på Soluxions webbplats, här.