Faktablad: Mot hållbara prestanda för molnbaserad databehandling

Som svar på den allt mer komplexa tekniken och företagens alltjämt växande behov av att kapa kostnader, förbättra sina prestanda och omvandla sin verksamhet till tjänstkedjor kan molnbaserad databehandling tyckas vara en föråldrad lösning. Inte desto mindre täcker det in en rad fakta som är viktiga att förtydliga för att skapa en bättre förståelse för fördelarna och gråzonerna med den här modellen.

 

Vad är molnbaserad databehandling?

”Molnbaserad databehandling är en modell för att möjliggöra bekväm nätverksåtkomst på begäran till en delad uppsättning konfigurerbara dataresurser (t.ex. nätverk, servrar, lagringsutrymme, applikationer och tjänster) som snabbt kan driftsättas och lanseras med minsta möjliga hantering eller arbetsinsats från tjänstleverantörens sida.” Detta är en fri översättning av den officiella definitionen av molnbaserad databehandling från amerikanska National Institute of Standards and Technology (NIST). Det är dock en väldigt tekniskt specifik definition som behöver förklaras.

 

LADDA NED DET HÄR FAKTABLADET