La Poste: övervaka applikationstjänster för att hålla jämna steg med en modernisering

La Poste är ett företag som har varit helt börsnoterat sedan 1 mars 2010. Verksamheten inom La Poste består av fyra delar: postbefordran, paket/expresspost, banktjänster för Banque Postale och varumärket La Poste. Varje år hanterar La Postes 17 000 serviceställen 45 miljoner privatkunder och 3,5 miljoner företagskunder. La Postes industriella skala gör att företaget kan hantera och befordra 26 miljarder försändelser per år. 2009 hade La Poste-koncernen en omsättning på 20,5 miljarder euro och sysselsatte över 287 000 personer.

 

Bakgrunden

Efter att La Poste omorganiserades har företaget inrättat separata IT-avdelningar för de olika verksamheterna (banktjänster, posttjänster, varumärkeshantering osv.). IT-avdelningen för posttjänsterna hanterar alla applikationer som faller under postdirektoratets ansvar. IT-systemet för postdirektoratet är fördelat på fyra center: själva direktoratet, som ligger i Paris-området, två driftanläggningar och en teknikanläggning ute i landet. På dessa center har man tillsyn över 4 000 servrar. Av dessa utnyttjas 2 500 för de applikationer som används internt och externt av direktoratet (t.ex. SAP, fakturering, paketspårning osv.) och finns hos en hostingleverantör. De övriga 1 500 finns på sorteringscenter och lokalkontor.

 

Kvalitet: prioritet nummer 1 för postdirektoratets IT-avdelning

Länge gjordes kontrollerna för att övervaka tillgängligheten hos interna och Internet-baserade applikationstjänster manuellt. Var och en av de 200 tjänster som behövde övervakas kontrollerades manuellt eller med internt utvecklade skript varje morgon för att se om sidan var tillgänglig. Detta tog förstås massor av tid och var svårt att hantera. Dessutom kunde en applikation som var tillgängligt 10:30 när kontrollen gjordes vara otillgänglig en kvart senare. 2008 fattades ett beslut om att gå över till en mer proaktiv metod för att hantera tillgängligheten hos de kundrelaterade tjänsterna och valet föll på att testa ip-labels lösning Newtest.

”Newtest-lösningen har visat sig vara stabil och har blivit oumbärlig för oss. Så fort vi lanserar en ny applikation övervakas den av en Newtest-robot redan från början. François Lecerf, La Poste, postdirektoratet, avdelningen för e-postsystem, teknik- och produktionsavdelningen.

 

Industrialiseringen av övervakning av applikationstillgänglighet

Med Newtest görs en heltäckande mätning av svarstider, tillgänglighet och prestanda för viktiga tjänster ur användarens perspektiv. Med hjälp av Newtest byggde postdirektoratet upp sitt eget mätnätverk. Robotar installerades vid punkter som ansågs representativa ur användningssynpunkt, för att regelbundet simulera affärstransaktioner. För närvarande använder La Poste 17 Newtest-robotar. Varje robot har i uppgift att simulera ett dussintal scenarier var femtonde minut. När det gäller interna applikationer körs scenarierna under kontorstid. Robotar som testar onlinetjänster körs dygnet runt.

På det här sättet kan avdelningen, när som helst och vid vilken mätpunkt som helst, hålla sig informerad om tillgänglighet, svarstid och prestanda för dess 200 applikationstjänster. Därför går det enkelt att snabbt hitta orsaken till problem, att genast flagga för dem och åtgärda dem innan användarna märker av dem. Som ett komplement till robotarna har postdirektoratet också implementerat Newtest Test On Request. Den här modulen är avsedd att köra stickprovskontroller under de tidsperioder som robotarna inte är aktiva.
Utöver robotarna använder La Poste även verktyget Newtest Reporting. Det är tillgängligt för utvecklare som bearbetar data i syfte att optimera koden. Samtidigt är data öppet tillgängliga för alla som arbetar med IT-driften samt för de avdelningar som arbetar med kvalitetsövervakning och serviceavtal, oavsett om det är interna eller externa kunder till La Poste.

 

Newtest: ett verktyg i hjärtat av ett övergripande system …

Det här verktyget kompletterar de som redan finns på plats för att övervaka prestanda och hantera underhåll och incidenter. Alla de här verktygen finns på plats i en övervakningsstation. Den består av ett antal kontrollskärmar som ger en bild av hur applikationerna fungerar en gång i kvarten. Här arbetar sex personer som larmar om ett problem uppstår. Bakom kulisserna finns en supportavdelning som åtgärdar problemen innan användarna märker av dem och ett team som ansvarar för att rapportera.

 

Newtest: en pålitlig lösning för moderniseringen på La Poste

Idag är postdirektoratet fullständigt nöjt med hela Newtest-lösningen och allt vad den innebär för moderniseringen av La Poste. Argumenten som talade till dess fördel när valet en gång gjordes var hur lätt den är att utveckla scenarier i och dess prisvärdhet. Implementeringen och infrastrukturen är dessutom så enkel att La Poste inte tvekade att gå vidare med virtualisering. Eftersom den höga tillförlitligheten hos Newtest är bevisat används lösningen numera som standard.
Alla verksamhetskritiska applikationer inom koncernen övervakas med Newtest, fastän antalet applikationer ökar stadigt i takt med att postservicen moderniseras. Nu finns det till exempel en applikation för surfplattor för att spåra post och Newtest-robotar övervakar löpande att den är tillgänglig. Ett annat bevis på att lösningen vunnit allmänt gillande inom koncernen är att avdelningen för utrikespost vill börja använda samma verktyg så snart den blir en del av postdirektoratet. Detta innebär att ytterligare tre robotar kommer att distribueras: en för Internet-applikationer och två för interna applikationer.

 

TITTA NÄRMARE PÅ NEWTEST