APDEX

Apdex är en siffra på hur nöjd användaren är med företagets applikationer. Med systemet konverteras många värden till en siffra på en enhetlig skala från 0 till 1 (0 = inga nöjda användare, 1 = alla användare nöjda).

 

Apdex (Application Performance Index)

Beräkningsmetoden togs fram gemensamt av en grupp företag som alla arbetade med applikationsprestanda. Newtest (Auditec) blev en del av arbetsgruppen under slutet av 2000-talet.

Index baseras på tre nivåer för att mäta hur responsiv applikationen är:

  • Nöjd: Användarens produktivitet påverkas inte. Detta är den tid (T sekunder) under vilken användarna inte påverkas av applikationens svarstid.
  • Tolerant: Användaren märker av fördröjningar i svarstiden som är större än T, men avbryter inte processen.
  • Frustrerad: En svarstid som är högre än F sekunder är oacceptabel, och användaren kanske till och med avbryter processen.

Apdex-formeln är antalet nöjda användare plus hälften av tålmodiga användare plus inga frustrerade användare, delat med totalt antal användare. ip-label använder detta index i kombination med sina lösningar för mätning av användarupplevelsen för att övervaka applikationsprestanda (Application Performance Monitoring, APM).

Källa/mer information: Apdex Alliance