Heltäckande övervakning

Med ip-labels lösningar kan kunderna mäta och övervaka de digitala tjänsternas prestanda proaktivt (24/7) och till 100 % för att bedöma kvaliteten på kundens användarupplevelse.

 

Heltäckande övervakning för förbättrad användarupplevelse

Heltäckande övervakning visar vad slutanvändaren ser och upplever i stället för att generera traditionella kvalitetsindikatorer, t.ex. hur nätverket, databasen eller teleoperatörens tjänster fungerar. Den verkliga fördelen med den här metoden är att alla tekniska komponenter som applikationen berör, från slutanvändarens dator till själva applikationen i sig, omfattas av mätningen. På det här sättet återspeglas den faktiska kvaliteten på tjänsten som användaren upplever. Den här informationen är extra användbar när de olika affärsenheterna ska förhandla om serviceavtalen med sina IT-leverantörer.

 

Heltäckande övervakning

 

 

 

 

 

 

Slutanvändaren

Med våra APM-lösningar är övervakningen heltäckande och därmed får företaget en komplett bild av sin infrastruktur. Detta innebär att det går att detektera var prestandaproblem uppstår på ett mer exakt sätt för att kunna hantera problem eller incidenter proaktivt och se till att tjänsten fungerar normalt innan användarna drabbas. Genom att titta på tjänsten ur användarens perspektiv, antingen direkt eller genom att återskapa hur den används, går det alltså att få en uppfattning om kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls.

 

Vill du veta mer? Kontakta oss