Övervaka verksamhetskritiska applikationer

Idag är ett företags verksamhetsresultat och förmåga att nå sina mål tätt förknippat med applikationsprestanda. Därför är det extremt viktigt att företag minimerar de risker som är associerade med att deras verksamhetskritiska applikationer är otillgängliga eller inte fungerar optimalt. Genom att övervaka verksamhetskritiska applikationer kan du mäta kvaliteten på applikationer och digitala tjänster baserat på hur den faktiskt upplevs av användarna.

 

Övervaka verksamhetskritiska applikationer

ip-label tillhandahåller ett brett utbud av lösningar för övervakning av IT-relaterade eller verksamhetskritiska applikationer som täcker alla behov:

  • Internet-tjänsterna: webbplatsen, e-posttjänsterna (SMTP/POP3/IMAP), streaming, filöverföring (FTP, TCP) osv.
  • Affärsapplikationerna: Citrix, Lotus Notes, applikationer för t.ex. SAP, inköp, personalhantering och logistik, mobilapplikationer (iPhone) samt kvaliteten på nätverket.

 

Övervakning av applikationsprestanda utifrån faktisk användning

Med ip-labels lösningar kan kunder övervaka applikationsprestanda och få hjälp att se till att deras IT-tjänster ligger i linje med affärsmålen. Genom att övervaka verksamhetskritiska applikationer går det att integrera användarfokuserade indikatorer i serviceavtalet, vilket ger företag möjlighet att

  • garantera nivån på tillgänglighet och prestanda för verksamhetskritiska applikationer
  • snabbt åtgärda problem med eller försämringar i applikationstjänsterna
  • förhindra att incidenter inträffar igen och hitta orsaken till dem
  • hjälpa supportavdelningen och operatörerna att hantera och åtgärda incidenter.

Kunder som övervakar prestanda för verksamhetskritiska applikationer ur ett användarperspektiv får också hjälp att identifiera orsaken till incidenter eller prestandaproblem innan användarna, och därmed hela företaget, drabbas. Oavsett hur applikationerna är konfigurerade och vilka begränsningar företaget eller distributionen har kan ip-label förse dig med en lösning som passar just ditt företag när det gäller att övervaka tillgänglighet och prestanda för dina IT-applikationer.