Servicenivåhantering (SLM)

ip-label tillhandahåller lösningar för övervakning av faktisk användning som underlättar implementeringen av serviceavtal (SLA) och servicenivåhantering (SLM). Våra lösningar ger en aktuell bild dygnet runt av tillgänglighet, svarstider och prestanda för alla typer av digitala tjänster, från användarens perspektiv. Detta gör att det går snabbt och lätt att identifiera brister, få varningar om incidenter och lösa problem innan användarna drabbas av dem.

 

ip-label och servicenivåhantering

Servicenivåhantering omfattar de procedurer och verktyg som används för att hantera lösningen av problem som är associerade med en applikation som identifieras som en tjänst och relevant feedback. Ett antal applikationer eller grupper med användare/klienter kan påverkas av incidenter samtidigt. Tjänstleverantören måste göra en prioritering utifrån hur verksamhetskritisk applikationen är och utifrån villkoren i serviceavtalet. Våra lösningar för övervakning av användarupplevelsen hjälper till att fastställa ett utgångsvärde för när en kontakt ska tas baserat på den fastställda servicenivåhanteringen.

 

Hur optimerar du servicenivåhanteringen?

  • Ta fram och förhandla villkoren i serviceavtal. Våra lösningar ger en historisk bild av prestanda och servicenivåer som levererats över tid så att ett utgångsvärde för prestanda som IT-avdelningen kan leva upp till även i framtiden kan fastställas. Utgångsvärdet kan sedan användas vid förhandlingar mellan IT-avdelningen och affärsenheterna.
  • Övervaka servicenivåer och ta fram rapporter. Med våra lösningar mäts applikationsprestanda ur användarens perspektiv över tid. Följaktligen kan målen för servicenivån jämföras med tillämpliga rapporter för att följa upp prestanda generellt.

Vill du ta fram och följa upp dina serviceavtal? KONTAKTA OSS