Datalimit: testa applikationerna

Datalimit: testa applikationerna till max

Datalimit är en lösning för lasttester som ger dig en unik uppsättning indikatorer på vilken kvalitet användartjänsterna håller. Genom att koppla samman indikatorerna från belastningstesterna får du med hjälp av Datacore en bild av om applikationerna håller vad de lovar.

 

Lösningen är avsedd för alla företag som är beroende av att deras webbplatser och applikationer (intranät/Internet) fungerar optimalt och storleken på sina plattformar.

KUNDCASE
Datalimit: testa applikationerna

Datalimit: en virtuell användare

Datalimit finns som licensversion, så att du kan utföra lasttester på alla typer av webb-, mobil- eller molnapplikationer, oavsett hur komplex den är (testningen utförs via Internet).

Fördelar:

  • En heltäckande lösning för lasttester av alla typer av webbapplikationer
  • Fokuserad på användarupplevelsen (tester kan utföras via Internet)
  • Feedback som kan användas för serviceavtal
  • Detaljerad rådgivning från våra experter på lasttester
LADDA NED FAKTABLADET
Datalimit: Test de grenzen

Datalimit: ett verktyg och en expert som hjälper dig att använda det

Bortsett från själva produkten ger ip-label sina kunder rådgivning och support så att de kan dra så stor nytta av lasttester som möjligt.

Supporten består av tre delar:

  • Utbildning i Datalimit av våra konsulter (avancerade skript osv.)
  • Hjälp med metodik för framgångsrika lasttester
  • Implementering av lasttest i projektläge baserat på licensen

Vill du utföra ett lasttest?

Kontakta oss