Jämför prestanda mellan enheter, webbläsare eller platser.
Övervakning av faktisk användning med Datametrie

Garantera att alla tjänster fungerar smidigt

Med Datametrie Flow mäts den kvalitet som de som använder de digitala tjänsterna upplever. Lösningen bygger på att robotar mäter applikationernas tillgänglighet och prestanda i kontrollerade mätmiljöer (aktiv övervakning) och i miljöer med riktiga användare (övervakning av faktisk användning).

Med lösningen registreras den tillgänglighet och de prestanda som användaren upplever, i olika användningssituationer.

Kundcase
Våra robotar varnar dig om tjänsten försämras eller slutar att vara tillgänglig.
Datametrie monitoring performance

Helhetsbilden: aktiv övervakning plus övervakning av faktisk användning

Ha kontrollen över dina serviceavtal (SLA) med våra övervakningslösningar som bygger på att robotar simulerar typiska användarmönster från mätpunkter runt om i världen eller vid specifika mätpunkter. Du hålls informerad om de olika komponenterna i informationsinfrastrukturen så att du kan hitta orsaken till händelser eller problem som kan påverka användare.

Med Datametrie Flow går det även att mäta alla användares upplevelse i realtid så snart de ansluter till applikationerna via webben på något sätt. Mätningar som baseras på verkliga användare är representativa eftersom de omfattar alla användningsmiljöer.

Ladda ned faktabladet
En SaaS-lösning: effektivitet och flexibilitet

En SaaS-lösning: effektivitet och flexibilitet

Datametrie Flow är en SaaS-lösning (Software as a Service) för övervakning som inte kräver någon större investering vad gäller utrustning, personal eller budget:

  • ett extranät online: realtidsövervakning, resultatanalys och konfiguration av mätvärden
  • varningar: upptäck incidenter eller prestandaförsämringar proaktivt eller reaktivt
  • offlinerapporter: sammanställ information och dela med dig av den genom standardiserade eller anpassade instrumentpaneler, eller få rådata som kan bearbetas med tredjepartsverktyg via webbtjänster
  • Diag Center: våra experter hjälper dig att utforma tester och analysera mätvärden
Övervakning av användarupplevelsen med Datametrie

Fördelar

Med Datametrie Flow får du en omfattande inblick i kvaliteten på upplevelsen på en och samma instrumentpanel:

  • banbrytande, tekniska möjligheter för övervakning av faktiska användarkonfigurationer
  • uppföljning av serviceavtal av en betrodd fristående part
  • sammanfattade eller detaljerade rapporter beroende på användningsområde
  • mätningar av konkurrenter eller efter användartyp
  • omedelbar validering av alla standardenheter och webbläsare på marknaden
  • omfattande, representativ geografisk täckning

Vill du prova Datametrie Flow?

Kontakta oss