Vad BYOD innebär för prestanda

July 29 2014

Egna enheter och användarupplevelsen BYOD, en förkortning av ”Bring Your Own Device” vilket innebär att användarna använder sina egna enheter i jobbet, är ett tydligt tecken på att gränserna mellan privatliv och arbete håller på att suddas ut. BYOD för med sig en rad frågor om t.ex. datasäkerhet, försäkring och licensiering. Ett problem som sällan tas upp är prestanda, dvs. hur användarupplevelsen blir på den egna enheten. Det är här saker och ting ställs på sin spets för IT-avdelningen vad gäller servicenivåer och de serviceavtal som är aktuella.

 

Övervakning av användarupplevelsen och BYOD

Problemet med prestanda är direkt relaterat till användarens upplevelse. En användare som arbetar under dåliga förutsättningar och som inte får de prestanda som han eller hon förväntar sig blir ofta omotiverad, vilket gör att produktiviteten försämras. Prestandaproblem kan också få konsekvenser för supporten. Användare som är omotiverade eller missnöjda har en tendens att kontakta supporten väldigt ofta och vill se åtgärder eller få rekommendationer. Därför måste IT-avdelningen ge strikta och tydliga rekommendationer så att användarna kan arbeta under optimala arbetsförhållanden och få de resultat de förväntar sig.