Background_latte

White paper: monitorering av affärsapplikationer!

Hur ni säkrar prestandan i era affärsapplikationer

White paper Business Apps Swedish

22 minuter. Så lång tid slösar folk bort på att deras datorer är sega och långsamma, eller för de kritiska applikationer som deras företag valt att använda sig av inte fungerar som de ska. Tänk bara vad de kunde göra med all den tiden istället!

Prestandan i era affärsapplikationer är ett problem värt att tänka på: dålig prestanda har en direkt inverkan på en organisations produktivitet och effektivitet!

Hur kan ni beräkna kostnaderna av minskad produktivitet till följd av dåligt presterande affärsapplikationer? Hur kan ni veta att era användares klagomål är grundade i verkligheten?

För att ta reda på detta, klicka här för att helt gratis ladda ner vårt white paper!